Υπηρεσίες

Ειδικό ‘πακέτο’ υπηρεσιών μας:
Online Reputation Management for HOTELS

Ενώ στην ενότητα «Σχετικά» του ιστοτόπου μας αυτού παρουσιάζουμε– συνοπτικά σε όλο το εύρος τους- τις παρεχόμενες από την Εταιρεία μας υπηρεσίες Online Reputation Management (ORepM), στην προκείμενη ενότητα πραγματοποιούμε ανεπτυγμένη περιγραφή ειδικών κατηγοριών υπηρεσιών μας – όπως αυτές εδώ που απευθύνονται αποκλειστικά στις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ επιχειρήσεις της Χώρας.

hotel 07

Ένας από τους βασικούς λόγους της εκ μέρους μας εστίασης στην – κατά προτεραιότητα – κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών του ξενοδοχειακού τομέα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι εν προκειμένω οι υπόψη ανάγκες για τέτοιες υπηρεσίες είναι κατά πολύ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. Κι’ αυτό, γιατί –πρωτίστως- το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Online Reviews πελατών (που εδώ και ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον τρόπο διανομής της ‘πίτας’ της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας) αποδεικνύεται πλέον ότι «ήρθε για να μείνει»! Μάλιστα, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική υποκατηγορία – η διεθνώς αποκαλούμενη ‘Online Review Management (ORevM), που αφορά στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών αποκλειστικά προς Ξενοδοχεία και επιχειρήσεις Εστίασης συνακόλουθα..

√ Ενδεικτικές επί μέρους υπηρεσίες μας
προς τα Ξενοδοχεία της Χώρας

▪ Διαχείριση ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ αρνητικού διαδικτυακού περιεχομένου (εκτός κριτικών πελατών) που αναπαράγεται μέσω Internet , με αφορμή –για παράδειγμα- κάποιο σοβαρό ατύχημα εντός Ξενοδοχείου/ καταλογισμός οποιασδήποτε παράβασης κατονομαζόμενου Ξενοδοχείου/ κατάσταση γενικότερης έκτακτης ανάγκης που απείλησε και συγκεκριμένο Ξενοδοχείο κ.α. παρόμοια «αποτελέσματα αναζήτησης» στο Διαδίκτυο.

▪ Καινοτόμες τεχνικές βελτιστοποίησης ΕΙΔΙΚΑ στις όποιες Ranking Lists που τηρούν οι μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων για Ξενοδοχεία, καθώς και τα διάφορα δημοφιλή Social Media κλπ διαδικτυακά Μέσα.
Εν προκειμένω, εκτός από τις και εκ μέρους μας παρεχόμενες ευρέως γνωστές υπηρεσίες βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης (S.E.O.), οι εδώ μνημονευόμενες καινοτόμες τεχνικές μας (R.L.O. for Hotels) είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα –επί του παρόντος, τουλάχιστον- ΜΟΝΟ από την Εταιρεία μας!

hotel 06

▪ Εξελιγμένη στρατηγική ‘Online Review Management – ORevM’ (πλήθυνση κριτικών πελατών/ αξιοποίηση δυνατοτήτων διαγραφής αρνητικών κριτικών/ ‘δημιουργική’ απάντηση σε μη διαγράψιμες αρνητικές κριτικές) και προς την κατεύθυνση εξασφάλισης προβαδίσματός σας έναντι ανταγωνιστικών Ξενοδοχείων.

▪ Εγγραφή πελατών του Ξενοδοχείου –μέσω, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων προωθητικών πρακτικών μας- για δημιουργία δικού τους ‘περιεχομένου’ (Guest-generated content) με επίκεντρο το ίδιο το Ξενοδοχείο, αλλά και με πέρα από αυτό διάφορες «πηγές» άντλησης θετικών εμπειριών-αναμνήσεών τους, προς δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου (Photos/ video ή γραπτών ‘ιστοριών’) στις σελίδες «διαπροσωπικής» παρουσίας του Ξενοδοχείου στα όποια δημοφιλή social media.

▪ New! PLACE Branding & Online Reputation Management (Για όσα Ξενοδοχεία τυχαίνει να εδρεύουν σε υποβαθμισμένες και εν γένει ‘προβληματικές’ περιοχές).

√ Βασικό ‘μοντέλο’ παροχής εκ μέρους μας των υπηρεσιών Online Reputation Management for HOTELS

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ (ανά μήνα) σχέση συνεργασίας, με εκ των προτέρων προσδιοριζόμενο ελάχιστο χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου εξωτερικού Συμβούλου.

√ Τιμολόγηση των εξωτερικών διαχειριστικών υπηρεσιών μας

Σταθερή μηνιαία αμοιβή , πληρωτέα απολογιστικώς –ως ‘δεδουλευμένη’ υπηρεσία- κατά τη λήξη κάθε 30-ήμερης περιόδου παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών της Εταιρείας μας.

Εφάπαξ προκαταβαλλόμενο SET UP fee (για τις ανάγκες ‘προσαρμογής’ των υπηρεσιών μας στα δεδομένα κάθε νέου πελάτη μας), ΙΣΟΠΟΣΟ με μια συμφωνημένη μηνιαία αμοιβή μας κατά τα αμέσως πιο πάνω αναφερόμενα.

hotel 05

√ Οικονομική προσιτότητα υπηρεσιών μας ακόμη και για τις πιο μικρές ξενοδοχειακές Μονάδες!

Σε αντίθεση με την πολιτική αμοιβών υψηλών budgets που ακολουθούν οι περισσότερες εταιρείες “δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας”, εμείς στην ‘TRUST LINES’ έχουμε επιλέξει να είμαστε οικονομικά προσιτοί στον κύριο «κορμό» των Ξενοδοχείων της Χώρας.

Δεν αποκλείουμε, επομένως, από πελάτες μας ακόμα και Ξενοδοχεία με ενδιαφέρον ανάθεσης μηνιαίων εργασιών της εξειδίκευσής μας που είναι περιορισμένης έκτασης και, κατ’ επέκταση, αποτιμώνται σε πολύ χαμηλό μηνιαίο αντίτιμο.

√ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε κάθε κατ’ αρχήν ενδιαφερόμενο για τις υπηρεσίες μας Ξενοδοχείο προηγείται δωρεάν εκ μέρους μας μελέτη διάγνωσης των συγκεκριμένων αναγκών του για Online Reputation Management, προκειμένου να προσδιοριστούν ακολούθως οι ενδεδειγμένες επί μέρους υπηρεσίες (σαν τις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες) για επαρκή κάλυψη αυτών των αναγκών, καθώς και το απαιτούμενο ελάχιστο χρονικό διάστημα ‘καρποφόρησης’ των αντίστοιχων μηνιαίων εργασιών μας.
Με βάση τα αμέσως πιο πάνω αναγκαία δεδομένα, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε και το ‘οικονομικό σκέλος’ κάθε –υπό συζήτηση- συνεργασίας μας , συντάσσοντας ‘εξατομικευμένη’ προσφορά μας προς κάθε κατ’ αρχήν ενδιαφερόμενο Ξενοδοχείο, η δε αποδοχή της στο εύρος του οριστικού από τον εκάστοτε πελάτη μας ενδιαφέροντός του σηματοδοτεί και την έναρξη παροχής εκ μέρους μας των συμφωνημένων προς αυτόν υπηρεσιών μας.


‘ONLINE REPUTATION MANAGEMENT’ :
Μια από τις εξυπνότερες επενδύσεις στην ψηφιακή εποχή μας – 
Γιατί τα αρνητικά νέα φτάνουν , πλέον , πολύ πιο γρήγορα !

hotel 01

e-genius.gr ...intelligent web software