Σχετικά

Η Εταιρεία ‘TRUST LINES – Online Reputation Management’ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης διαδικτυακής φήμης - δηλ. της εικόνας ( θετικής ή αρνητικής ) που είναι ‘αποτυπωμένη’ ( για οποιοδήποτε φυσικό & νομικό πρόσωπο ) στον ψηφιακό κόσμο του Internet.

Κατ’ αρχάς , εδώ ως ‘διαχείριση’ εννοούμε – συνοπτικά – αυτές τις υπηρεσίες μας , οι οποίες αποσκοπούν ιδίως :
1. Στην ΕΝΙΣΧΥΣΗ της καλής διαδικτυακής φήμης ( ευ-φημίας ) που έχουν οι αντίστοιχοι πελάτες της Εταιρείας μας .
2. Στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της «αμαυρωμένης» ( σε οποιαδήποτε έκταση) εικόνας , που – για κάποιους λόγους – παρακολουθεί διαδικτυακά τα φυσικά / νομικά πρόσωπα–πελάτες μας αυτής της κατηγορίας .

√ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα , προς τα οποία απευθύνονται οι υπηρεσίες μας
ΑΤΟΜΙΚΕΣ Επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων ( ιδίως αυτών που αναφέρονται αμέσως πιο κάτω )
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ( όπως , Ιατροί / Χρηματιστές / Καλλιτέχνες / Αθλητές κ.α. )
ΙΔΙΩΤΕΣ ( αυτοί - κυρίως - που τυχαίνει να έχουν ευρεία δημοσιότητα , ανεξαρτήτως λόγου προέλευσης της δημόσιας αυτής εικόνας τους ) .

√ ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα & επιχειρηματικοί κλάδοι , στους οποίους ανήκουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη διαδικτυακή φήμη τους

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ ( Ξενοδοχεία / Εστιατόρια & παρεμφερείς επιχειρήσεις )
ΥΓΕΙΑ ( κυρίως , ιδιωτικά Θεραπευτήρια / ιατρικές Κλινικές / διαγνωστικά Κέντρα κλπ )
‘Βιομηχανία ΘΕΑΜΑΤΟΣ’
● ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ υπηρεσίες
● ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
● ΕΝΕΡΓΕΙΑ
● ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
● ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
κ.α. Προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων & υπηρεσιών .

√ Κατηγορίες ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ διαδικτυακού περιεχομένου , για τις οποίες παρέχουμε διαχειριστικές υπηρεσίες «αποκατάστασης»
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ & Βαθμολογίες καταναλωτών προϊόντων και – κυρίως – υπηρεσιών ( όπως , πελατών Ξενοδοχείων & Εστιατορίων / ασθενών / συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας κλπ )
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή VIDEOS αρνητικού αντικτύπου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ και παρόμοια ‘αποτελέσματα αναζήτησης’ που οι πελάτες μας θεωρούν δυσμενή γι’ αυτούς ( συμπεριλαμβανόμενων και των λεγόμενων FAKE News )
Δυσφημιστικές αναφορές ( άμεσες ή έμμεσες ) και , γενικότερα , κάθε κακοπροαίρετο σχόλιο / ‘γνώμη’ / ‘τοποθέτηση’ / feedback που γίνεται μέσω Internet για συγκεκριμένα άτομα ή εταιρείες .

√ Διαδικτυακές «πηγές» αρνητικού περιεχομένου , που επιλαμβάνεται η Εταιρεία μας
Ειδικές πλατφόρμες – διεθνείς ή ελληνικές – που φιλοξενούν ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ καταναλωτών ( TripAdvisor / Booking.com / Trivago κ.α. πολλές )
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook / Twitter / Instagram κλπ )
Μηχανές αναζήτησης ( GOOGLE , κυρίως )
Digital ΜΜΕ ( News Portals )
BLOGS & FORUMS
ΚΡΑΤΙΚΑ διαδικτυακά ‘αρχεία’ ( δημόσια ανακοινώσιμα )
‘BLACK Lists’ κάθε είδους
Ιστοσελίδες ΙΔΙΩΤΩΝ ( ανταγωνιστών & μη )
ΑΛΛΕΣ – κατά περίπτωση – διαδικτυακές ‘πηγές’ .

√ ΔΙΑΓΡΑΦΗ αρνητικού περιεχομένου για ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα με βάση τον Κανονισμό ‘GDPR’
Οι υπαγόμενοι στην προκείμενη κατηγορία πελάτες μας δικαιούνται να επικαλεστούν – μέσω των αντίστοιχων διαχειριστικών υπηρεσιών της Εταιρείας μας – τον υπόψη ( από πρόσφατα , σε πανευρωπαϊκή ισχύ ) «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων» , εφόσον το προς διαγραφή αρνητικό περιεχόμενο αφορά ‘προσωπικά δεδομένα’ τους .

 √ Ειδικό ‘πακέτο’ υπηρεσιών μας για διαχείριση κριτικών πελατών ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & Επιχ/σεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Λόγω της έντονης ζήτησης που έχουν οι υπόψη διαχειριστικές υπηρεσίες της Εταιρείας μας , έχουμε προβλέψει για τους υποψήφιους πελάτες μας της παρούσας κατηγορίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΟΥΣ όρους παροχής αυτών των υπηρεσιών μας ( Δείτε αναλυτική παρουσίαση των ολοκληρωμένων λύσεων για HOTELS & RESTAURANTS στην ενότητα του ιστοχώρου μας με τίτλο «Υπηρεσίες» ) .

‘ONLINE REPUTATION MANAGEMENT’ :
Μια από τις εξυπνότερες επενδύσεις στην ψηφιακή εποχή μας –
Γιατί τα αρνητικά νέα φτάνουν , πλέον , πολύ πιο γρήγορα !


e-genius.gr ...intelligent web software